Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение относно незаконно поставени рекламно-информационни елементи 12.04.2010 Община Лясковец уведомява всички фирми, сдружения с нестопанска цел и физически лица, които незаконно са поставили рекламно-информационни елементи върху терени и съоръжения общинска собственост в срок до 30.04.2010г. да ги приведат в съответствие с разпоредбата на Наредба за рекламна дейност на територията на Община Лясковец (приета с Решение №73 от 25.03.2004г. на Общински съвет - Лясковец), т.е. да се представят необходимите книжа за издаване на Разрешение за поставянето им и да сключат договор за наем върху ползвания общински имот по реда на раздел VІІІ от горепосочената Наредба. След изтичане на определения срок за всички незаконно монтирани рекламно – информационни елементи ще се предприемат съответните административни действия по реда на раздел ІХ от Наредбата.   Г. Петров /п/ Зам. кмет на Община Лясковец