Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Декларации по чл.49 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията


Анжелина Иванова Хрулева
Главен специалист „Местни приходи”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
186 / 24.11.21
ДА
ежегодна
606 / 15.05.23
встъпителна
297 / 24.11.21
   
Ани Михайлова Борисова
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
100 / 20.04.18
ДА
ежегодна
583 / 15.05.23
     
Анка Николова Иванова
Директор на ДГ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
6 / 17.04.18
ДА
ежегодна
593 / 15.05.23
ДА
ежегодна
306 / 13.05.22
   
Бончо Янков Добрев
Домакин „ЦМСД”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
27 / 18.04.18
ДА
ежегодна
590 / 15.05.23
     
Ваня Станова Язаджиева
Счетоводител
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
191 / 04.03.22
ДА
ежегодна
639 / 15.05.23
встъпителна
298#4 / 04.03.22
   
Василка Павлова Костадинова
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
176 / 16.09.20
ДА
ежегодна
621 / 15.05.23
встъпителна
272 / 16.09.20
   
Велислава Бешева Сирмова
Специалист в социална услуга
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
41 / 18.04.18
ДА
ежегодна
613 / 15.05.23
ДА
ежегодна
304 / 12.05.22
   
Велислава Иванова Ангелова
Социален предприемач, социална услуга
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
180 / 01.03.21
ДА
ежегодна
602 / 15.05.23
встъпителна
276 / 01.03.21
   
Велислава Тодорова Алексиева
Калкулант - социален работник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
32 / 18.04.18
ДА
ежегодна
589 / 15.05.23
     
Вержиния Хараламбиева Георгиева
Главен специалист „АС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
119 / 24.04.18
ДА
ежегодна
592 / 15.05.23
ДА
ежегодна
68 / 08.06.18
   
Виолета Енчева Райкова
Старши специалист „МП”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
46 / 18.05.18
ДА
ежегодна
581 / 15.05.23
ДА
ежегодна
25 / 05.06.18
   
Виолета Радославова Добрева
Управител, социална услуга в общността
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
42 / 18.04.18
ДА
ежегодна
598 / 15.05.23
ДА
ежегодна
301 / 11.05.22
   
Габриела Димитрова Иванова
Директор на ДГ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
102 / 20.04.18
ДА
ежегодна
647 / 15.05.23
ДА
ежегодна
302 / 11.05.22
   
Габриела Петрова Стефанова
Старши счетоводител
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
151 / 30.11.18
ДА
ежегодна
577 / 15.05.23
встъпителна
78 / 30.11.18
   
Галина Стефанова Гвоздиева
Счетоводител
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
34 / 18.04.18
ДА
ежегодна
569 / 15.05.23
     
Ганка Христова Василева
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
137 / 27.04.18
ДА
ежегодна
563 / 15.05.23
     
Геновева Цветанова Петрова
Специалист „Детски градини и училища”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
183 / 26.03.21
ДА
ежегодна
619 / 15.05.23
встъпителна
279 / 26.03.21
   
Гинка Блажева Димитрова
Директор на ДГ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
4 / 17.04.18
ДА
ежегодна
656 / 15.05.23
ДА
ежегодна
29 / 05.06.18
   
Данаил Драгомиров Ангелов
Експерт „УК и ОМП”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
188 / 15.02.22
ДА
ежегодна
585 / 15.05.23
встъпителна
297 / 15.02.22
   
Даниела Димитрова Илиева - Иванова
Началник на отдел „БФПИО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
122 / 24.04.18
ДА
ежегодна
614 / 15.05.23
ДА
ежегодна
52 / 07.06.18
   
Даниела Йорданова Стоичкова
Счетоводител
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
37 / 18.04.18
ДА
ежегодна
625 / 15.05.23
ДА
ежегодна
71 / 08.06.18
   
Даниела Маринова Маринова
Старши експерт „Обществени поръчки”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
61 / 19.04.18
ДА
ежегодна
638 / 15.05.23
ДА
ежегодна
4 / 11.05.18
   
Даниела Стефанова Момъкова
Директор на ДЯ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
91 / 20.04.18
ДА
ежегодна
611 / 15.05.23
ДА
ежегодна
15 / 01.06.18
   
Десислава Николова Стамболийска
Специалист „ОДР”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
192 / 10.10.22
ДА
ежегодна
650 / 15.05.23
встъпителна
307 / 10.10.22
   
Десислава Христова Главнова
Юрисконсулт
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
50 / 18.04.18
ДА
ежегодна
624 / 15.05.23
     
Димитър Веселинов Димитров
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
101 / 20.04.18
ДА
ежегодна
565 / 15.05.23
     
Димка Станчева Банева
Експерт „Здравно обслужване”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
193#3 / 02.12.22
ДА
встъпителна
557#3 / 02.12.22
встъпителна
308#3 / 02.12.22
   
Димка Станчева Банева
Медицинска сестра
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
193#2 / 02.12.22
ДА
встъпителна
557#2 / 02.12.22
встъпителна
308#2 / 02.12.22
   
Димо Александров Парашков
Директор на ОСП „БОП” - гр. Лясковец
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
54 / 18.04.18
ДА
ежегодна
573 / 15.05.23
ДА
ежегодна
66 / 08.06.18
   
Диянка Константинова Бобева - Михайлова
Директор на дирекция „БФПИОГС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
156 / 26.02.19
ДА
ежегодна
582 / 15.05.23
встъпителна
83 / 26.02.19
   
Елена Радева Берова
Главен специалист „Радиопрограмен ръководител”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
48 / 18.04.18
ДА
ежегодна
628 / 15.05.23
ДА
ежегодна
21 / 05.06.18
   
Женя Христова Жан
Специалист в социална услуга
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
195 / 23.01.23
ДА
ежегодна
561 / 15.05.23
встъпителна
310 / 23.01.23
   
Зоя Радева Милушева
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
30 / 18.04.18
ДА
ежегодна
623 / 15.05.23
     
Иван Иванов Цонев
Главен специалист „БКД”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
110 / 23.04.18
ДА
ежегодна
584 / 15.05.23
     
Иванка Димитрова Лазарова
Директор на ДГ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
161 / 24.07.19
ДА
ежегодна
654 / 15.05.23
встъпителна
250 / 24.07.19
   
Иванка Иванова Димитрова
Главен специалист „АТО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
175 / 16.09.20
ДА
ежегодна
579 / 15.05.23
встъпителна
271 / 16.09.20
   
Иванка Тодорова Михнева
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
160 / 01.02.19
ДА
ежегодна
622 / 15.05.23
встъпителна
249 / 01.07.19
   
Ивелина Василева Златева
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
193 / 14.10.22
ДА
ежегодна
610 / 15.05.23
встъпителна
308 / 14.10.22
   
Ивелина Гатева Чолакова
Медицинска сестра
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
68 / 19.04.18
ДА
ежегодна
594 / 15.05.23
ДА
ежегодна
59 / 08.06.18
   
Ивелина Хараламбиева Гецова
Кмет на община Лясковец
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
  Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Инна Георгиева Трухчева
Експерт „АС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
187 / 25.11.21
ДА
ежегодна
605 / 15.05.23
встъпителна
298 / 25.11.21
   
Йовка Кирчева Тодорова
Главен специалист „ГРАО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
57 / 19.04.18
ДА
ежегодна
599 / 15.05.23
ДА
ежегодна
53 / 07.06.18
   
Йордан Йорданов Райков
Специалист „Пазари и тържища”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
186#1 / 15.12.21
ДА
ежегодна
607 / 15.05.23
встъпителна
297#1 / 15.12.21
   
Йордан Красимиров Николов
Главен специалист „Евроинтеграция”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
108 / 23.04.18
ДА
ежегодна
629 / 15.05.23
     
Кирил Димчев Александров
Началник на отдел „МП”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
198 / 23.05.23
ДА
встъпителна
658 / 23.05.23
встъпителна
337 / 23.05.23
   
Костадин Димитров Чотов
Главен архитект
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
149 / 18.10.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Красимир Димитров Граховски
Старши експерт „БПКД”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
197 / 16.05.23
ДА
встъпителна
657 / 16.05.23
встъпителна
336 / 16.05.23
   
Красимира Цанева Василева
Домакин
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
66 / 19.04.18
ДА
ежегодна
632 / 15.05.23
ДА
ежегодна
24 / 05.06.18
   
Лора Николаева Накова - Йорданова
Медицинска сестра
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
189 / 17.02.22
ДА
ежегодна
575 / 15.05.23
встъпителна
298#2 / 17.02.22
   
Маргарита Евлогиева Русева
Разносвач на храна
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
29 / 18.04.18
ДА
ежегодна
564 / 15.05.23
     
Маргарита Ненова Добрева - Кралева
Финансов контрольор
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
174 / 09.06.20
ДА
ежегодна
618 / 15.05.23
встъпителна
270 / 09.06.20
   
Мариета Василева Банова
Медицинска сестра
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
114 / 24.04.18
ДА
ежегодна
571 / 15.05.23
ДА
ежегодна
20 / 05.06.18
   
Мариета Юлиянова Мутафчиева
Психолог
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
191 / 09.06.22
ДА
ежегодна
596 / 15.05.23
встъпителна
306 / 09.06.22
   
Марийка Драганова Влахова
Уредник, клуб
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
142 / 27.04.18
ДА
ежегодна
609 / 15.05.23
     
Мария Енчева Цветанова
Управител на ДЦСХ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
36 / 18.04.18
ДА
ежегодна
574 / 15.05.23
     
Мария Петрова Бърнева
Уредник, музей
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
51 / 18.04.18
ДА
ежегодна
603 / 15.05.23
ДА
ежегодна
37 / 07.06.18
   
Мария Стоянова Лазарова
Главен специалист „АО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
111 / 24.04.18
ДА
ежегодна
617 / 15.05.23
     
Мариян Георгиев Паскалев
Секретар на Община Лясковец
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
112 / 24.04.18
ДА
ежегодна
633 / 15.05.23
     
Марияна Асенова Крумова
Главен специалист „Култура и вероизповедания”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
105 / 23.04.18
ДА
ежегодна
620 / 15.05.23
ДА
ежегодна
46 / 07.06.18
   
Марияна Иванова Петрова
Главен специалист „ГРАО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
93 / 20.04.18
ДА
ежегодна
641 / 15.05.23
     
Милка Величкова Йотова
Старши експерт „Обществени прояви”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
87 / 20.04.18
ДА
ежегодна
626 / 15.05.23
ДА
ежегодна
51 / 07.06.18
   
Милко Стефанов Минев
Директор на Дирекция „ТУОСЕИ”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
113 / 24.04.18
ДА
ежегодна
608 / 15.05.23
ДА
ежегодна
27 / 05.06.18
   
Мирена Руменова Стоянова
Експерт „ОС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
104 / 23.04.18
ДА
ежегодна
635 / 15.05.23
ДА
ежегодна
49 / 07.06.18
   
Надежда Дочева Донева
Главен специалист „ЧР”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
86 / 20.04.18
ДА
ежегодна
630 / 15.05.23
ДА
ежегодна
5 / 11.05.18
   
Недялко Жеков Недялков
Старши специалист „КДС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
128 / 25.04.18
ДА
ежегодна
576 / 15.05.23
     
Нели Лазарова Атанасова
Социален работник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
181 / 04.03.21
ДА
ежегодна
600 / 15.05.23
встъпителна
277 / 04.03.21
   
Николинка Йорданова Тонкова
Главен специалист „Евроинтеграция”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
109 / 23.04.18
ДА
ежегодна
645 / 15.05.23
     
Николинка Стефанова Бабукчиева
Старши експерт „ОбС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
63 / 19.04.18
ДА
ежегодна
645#1 / 15.05.23
ДА
ежегодна
28 / 05.06.18
   
Пенка Добромирова Димитрова
Старши експерт „ИП”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
70 / 19.04.18
ДА
ежегодна
644 / 15.05.23
ДА
ежегодна
45 / 07.06.18
   
Пепа Пеева Христова
Счетоводител „МП”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
44 / 18.04.18
ДА
ежегодна
570 / 15.05.23
ДА
ежегодна
299 / 10.05.22
   
Петранка Стоянова Станева
Директор на ДГ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
163 / 01.08.19
ДА
ежегодна
653 / 15.05.23
встъпителна
252 / 01.08.19
   
Петя Георгиева Кънчева
Управител на ОКСУ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
192 / 14.06.22
ДА
ежегодна
591 / 15.05.23
встъпителна
307 / 14.06.22
   
Петя Стефанова Димитрова
Медицинска сестра
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
71 / 19.04.18
ДА
ежегодна
652 / 15.05.23
ДА
ежегодна
19 / 05.06.18
   
Петя Стефанова Манчева
Инспектор „МП”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
194 / 10.01.23
ДА
встъпителна
560 / 10.01.23
встъпителна
309/ 10.01.23
   
Петя Тодорова Дойчинова
Главен специалист „ГР”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
64 / 19.04.18
ДА
ежегодна
642 / 15.05.23
     
Пламена Райкова Чергиланова
Главен специалист „ОАИО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
115 / 24.04.18
ДА
ежегодна
586 / 15.05.23
ДА
ежегодна
54 / 07.06.18
   
Радка Бориславова Банова
Технически сътрудник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
164 / 12.02.20
ДА
ежегодна
567 / 15.05.23
встъпителна
253 / 12.02.20
   
Ралица Петрова Славова
Старши експерт „ЗСД”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
152 / 04.12.18
ДА
ежегодна
566 / 15.05.23
встъпителна
79 / 04.12.18
   
Розалия Дончева Стоянова
Медицинска сестра
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
89 / 20.04.18
ДА
ежегодна
655 / 15.05.23
ДА
ежегодна
58 / 08.06.18
   
Росица Лазарова Господинова
Заместник - кмет
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
99 / 20.04.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румяна Йорданова Гинова
Технически сътрудник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
182 / 22.03.21
ДА
ежегодна
601 / 15.05.23
встъпителна
278 / 22.03.21
   
Светослав Стефанов Димитров
Старши експерт „Геодезист”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
124 / 25.04.18
ДА
ежегодна
578 / 15.05.23
     
Силвия Иванова Йовчева
Експерт „ОС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
178 / 24.02.21
ДА
ежегодна
637 / 15.05.23
встъпителна
274 / 24.02.21
   
Силвия Иванова Пашаланова
Началник отдел „ГРАО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
95 / 20.04.18
ДА
ежегодна
640 / 15.05.23
     
Силвия Стефанова Илиева
Старши експерт „ИП”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
62 / 19.04.18
ДА
ежегодна
615 / 15.05.23
ДА
ежегодна
32 / 06.06.18
   
Снежана Георгиева Спирова
Психолог
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
40 / 18.04.18
ДА
ежегодна
612 / 15.05.23
ДА
ежегодна
300 / 11.05.22
   
Соня Симеонова Шишкова
Главен експерт „Проекти”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
130 / 27.04.18
ДА
ежегодна
595 / 15.05.23
ДА
ежегодна
69 / 08.06.18
   
Станимир Георгиев Стоянов
Старши счетоводител
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
171 / 18.05.20
ДА
ежегодна
634 / 15.05.23
встъпителна
267 / 18.05.20
   
Стела Иванова Стоянова
Главен специалист „ТРЗ”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
121 / 24.04.18
ДА
ежегодна
627 / 15.05.23
     
Стефка Димова Банова
Главен специалист „ОАИО”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
116 / 24.04.18
ДА
ежегодна
604 / 15.05.23
ДА
ежегодна
55 / 07.06.18
   
Таня Енчева Иванова
Медицинска сестра
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
97 / 20.04.18
ДА
ежегодна
636 / 15.05.23
ДА
ежегодна
44 / 07.06.18
   
Теодор Стефанов Ников
Главен специлист „Еколог”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
196 / 15.02.23
ДА
ежегодна
562 / 15.05.23
встъпителна
311 / 15.02.23
   
Теодора Божидарова Табакова
Технически сътрудник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
179 / 24.02.21
ДА
ежегодна
616 / 15.05.23
встъпителна
275 / 24.02.21
   
Тодор Маринов Тонков
Старши експерт „Техническо осигуряване”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
90 / 20.04.18
ДА
ежегодна
646 / 15.05.23
     
Фатме Мустафова Ганчева
Директор на ДГ
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
193#1 / 22.11.22
ДА
ежегодна
648 / 15.05.23
встъпителна
308#1 / 22.11.22
   
Християна Миткова Богданова
Здравен медиатор
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
184 / 23.06.21
ДА
ежегодна
588 / 15.05.23
встъпителна
295 / 23.06.21
   
Цветанка Василева Цветанова
Социален работник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
169 / 15.04.20
ДА
ежегодна
597 / 15.05.23
встъпителна
258 / 15.04.20
   
Цветелина Ангелова Недялкова
Старши специалист „КДС”
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
159 / 24.04.19
ДА
ежегодна
587 / 15.05.23
встъпителна
86 / 24.04.19
   
Цветомила Тодорова Берова
Секретар на МКБППМН
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
168 / 06.04.20
ДА
ежегодна
646#1 / 15.05.23
встъпителна
257 / 06.04.20
   

Списъци на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Списък на задължените лица, неподали в срок годишни декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)