Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

За сайта История на сайта 141 години след първото описание на град Лясковец, направено от Павел Калянджи през 1859 година, което се явява и „първия опит за описание на селище, направен от българин преди освобождението”, става факт и първото публикуване на концентрирана информация за гарда в интернет под формата на сайта на град Лясковец. Създаден като неофициален, сайтът е пуснат в действие на 13.11.2000 г. От 23.01.2001 г. сайтът е официализиран - съгласуван с община Лясковец и се развива и обогатява с нейно съдействие. През 2005 г. сайтът е основно реконструиран по задание на общината. Подобрена е функционалността, съществуващите материали са разширени, добавено е голямо количество информация от административен характер и от 07.07.2005 г. сайтът функционира в обновения си вид на адрес www.lyaskovets.net. В началото на 2011 г., в рамките да дейностите по проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” е извършена поредната цялостна актуализация на сайта. Добавени са нови раздели и функционалност, и е подобрен начина на представяне на информацията в сайта. Същевременно стратира и предоставянето на електронни услуги от Община Лясковец. С тези допълнения сайтът функционира от 10.02.2011 г. От 26.03.2020 г. сайтът е достъпен на адрес https://www.lyaskovets.bg, като същевременно се запазва и функционалността на стария адрес. В началото на 2021 г. сайтът претърпява нова реконструкция, при която дизайнът му е основно променен в съответствие със съвременните изисквания и тенденции, и са добавени нови раздели и функции. Този вид на сайта е достъпен от 14.02.2021 г. Текстовете, информацията и данните в различните раздели подлежат на корекция, допълване, обогатяване и периодична актуализация според техния характер. Права, източници и материали Всички права върху публикувани текстове, снимки и други материали неупоменати изрично са на авторите на сайта или на Община Лясковец. Всички упоменати права са на съответните автори и евентуално използвани от тях трети източници. Използването на материали от този сайт под каквато и да е форма става с изричното съгласие на авторите им и в съответсвие с Общите условия. Сред използваните източници са: „Градът Лясковец - минало, сегашно състояние и дейци”, Димо Минев, Читалище „Напредък” - Лясковец, Варна, 1944; „Лясковец”, Димитър Мантов, Издателство на НС на ОФ, София, 1965; „Лясковец”, Издателство на ОФ, София, 1970; Енциклопедия „България”, Издателство на БАН, София, 1981 и др. Уеб дизайн и разработка Sofia Lan  Димо Тонков  Тодор Тонков