Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 06 март 2023 г.


Дневен ред Материали
1. Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново, Решение № 529/15.02.2023 г. по протокол № 67 от заседание на Общински съвет - Лясковец.