Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 септември 2023 г.


Дневен ред Материали
1. Приемане на изменение на Решение №638 / 13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.
2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.
3. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, за реализацията на обект: „Изграждане на пътна връзка между Републикански път II-53 „Поликраище - Горна Оряховица - Лясковец - Елена“ с о. т. 7-8-9-10, от км. 13+074 до км 13+150 и улица с о. т. 2009-2010-2011 по ПУП на гр. Лясковец“, находящ се на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец.
4. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Лясковец.  
5. Питания