Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

19.04.2024

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 април 2024 г. и на заседания на постоянни комисии на 22 април 2024 г

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…
Много златни медали отнесоха участниците в Третия…

18.04.2024

Много златни медали отнесоха участниците в Третия Национален фолклорен фестивал „Потомци“, състоял се в Лясковец

Тази година Националният фолклорен фестивал за инструментални изпълнители на българска народна музика „Потомци“ се проведе за трети път. Негов организатор и…
Състезание по Безопасност на движението проведоха…

18.04.2024

Състезание по Безопасност на движението проведоха децата от джулюнското училище

Състезание по Безопасност на движение по пътищата се проведе на 17 април 2024 година в ОбУ „П .Р. Славейков“, с. Джулюница. То бе подкрепено от Местната комисия за…
Тренинг „Себепознание и пълноценно общуване“…

17.04.2024

Тренинг „Себепознание и пълноценно общуване“ проведоха специалисти с деца от НУ „Цани Гинчев“

Доброто междуинституционално партньорство на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец…
Община Лясковец организира на 21 април почистване на…

16.04.2024

Община Лясковец организира на 21 април почистване на пътеките към манастира „Св. св. Петър и Павел“

Община Лясковец кани гражданите да се включат в почистване на пътеките към манастира „Св. св. Петър и Павел“. Акцията ще се проведе на 21 април 2024 г., неделя. Сборният…

19.04.2024

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-989 / 18.04.2024 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за…

19.04.2024

Заповед за допълване на заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-1010 / 19.04.2024 г. за допълване на Заповед №З-966 / 16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори…

18.04.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на Община Лясковец

Община Лясковец на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора…

17.04.2024

Заповед за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-966 / 16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от…

16.04.2024

Тест на Системата за оповестяване на населението при бедствия и аварии

Община Лясковец уведомява, че на 17.04.2024 г. (сряда) ще се проведе тест на Системата за оповестяване на населението при бедствия и аварии на територията на цялата…