Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Контакти Адреси и работно време на звената в общинска администрация

адрес: работно време: e-mail / web:
Община Лясковец
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00


www.lyaskovets.bg
Връзки с обществеността:  
Приемни дни на кмета: всеки втори и четвърти вторник на месеца:
14:00 - 17:00
 
Център за административно обслужване
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
понеделник - петък:
08:00 - 18:00

www.lyaskovets.bg
Отдел „Местни приходи”
5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
понеделник - петък:
08:00 - 17:30

www.lyaskovets.bg
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 1
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Домашен социален патронаж
5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
www.lyaskovets.bg
Център за обществена подкрепа (ЦОП)
5140 гр. Лясковец
ул. „Никола Козлев” 76
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Кабелно радио - Лясковец
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане” 4
понеделник - петък:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.lyaskovets.bg
Съвет за електронни медии
1574 гр. София
бул. „Шипчеснкси проход” 69
 
www.cem.bg

Телефонни номера на звената в общинска администрация

Код на града: 0619
Централа: 22055, 22998
Факс: 22045
Център за административно обслужване: 24250
Отдел „Местни приходи”: 23033
МКБППМН: 22126
Домашен социален патронаж: 24625
Център за обществена подкрепа: 22187
Кабелно радио - Лясковец: 23009
Съвет за електронни медии: 02 9708810
Кмет на общината: 22055
Заместник кмет: 22193
Секретар на общината: 22056
Председател на ОбС: 22125
Началник отдел „ГРАО”: 24375
Директор на д-я „ТУ, ОС и ЕИ”: 24803
Директор на д-я „ИП и ХД”: 22385
Директор на д-я „БФ, ПИО и ГС”: 22501
Звено „Проекти и ЕИ”: 22078
Главен архитект: 24803
Главен счетоводител: 22401
Главен юрисконсулт: 22929
Дежурен по ОСС: 22085

Кметства

адрес: телефон:
Кметство Джулюница
5146 с. Джулюница
пл. „Цар Освободител” 8
Кмет: 0879 626508
ГРАО: 0619 32477
Кметство Добри дял
5149 с. Добри дял
пл. „Възраждане” 4
Кмет: 0879 313596
ГРАО: 0879 313597
Кметство Драгижево
5145 с. Драгижево
ул. „В. Левски” 4
Кмет: 0879 313616
ГРАО: 0879 313617
Кметство Козаревец
5148 с. Козаревец
ул. „В. Левски” 52
Кмет: 0878 890129
ГРАО: 0878 451933
Кметство Мерданя
5147 с. Мерданя
пл. „Свобода” 5
Кмет: 0879 313577
ГРАО: 0879 313595

Пишете ни

Име:*
E-mail: *дължина: 0 / 5000