Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Достъп до обществена информация Информация за подаване на заявления за достъп до обществена информация в община Лясковец

Звено: Център за административно обслужване Адрес: 5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 1
Телефон: 0619 24250
E-mail:
Работно време: понеделник - петък: 08:00 - 18:00

Документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Лясковец
Заявление за достъп до обществена информация
Наредба №Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Община Лясковец

Годишни отчети

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.