Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Достъп до обществена информация Информация за подаване на заявления за достъп до обществена информация в община Лясковец

Звено: Център за административно обслужване Адрес: 5140 гр. Лясковец
пл. "Възраждане" 1
Телефон: 0619 24250
E-mail:
Работно време: понеделник - петък: 08:00 - 18:00

Документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Лясковец
Заявление за достъп до обществена информация
Наредба №Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Община Лясковец

Достъп и повторно ползване на данни

Вътрешни правила за достъп и повторно ползване на данни
Конфигурация данни за повторно ползване
Конфигурирани данни с „висока стойност“
Заявление за предоставяне на информация за повторно ползване
Общи данни и информация за заявителя
Декларация за поверителност за достъп и повторно ползване на защитени данни
Описание на дейностите при искане на достъп за повторно ползване на данни

Годишни отчети

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.