Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 19.11.2014 Заповед №1828 / 19.11.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

Заповед №1828 / 19.11.2014 г.