Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост 21.05.2015 Заповед № 666 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Добри дял.

Заповед № 666 / 21.05.2015 г.