Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец 21.04.2016 Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.

Протокол от работата на комисия по чл. 37и от ЗСПЗЗ