Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение 02.06.2016 Обява за инвестиционно предложение от "Ойрошпед" АД, гр. София за обединяване на два УПИ в кв. 135 по плана на гр. Лясковец в един и определяне зоната на застрояване.

Обява за инвестиционно предложение