Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост 23.08.2016 Заповед № 1481 / 12.08.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, считано за стопанската 2016/2017 година на имоти - частна общинска собственост в землището на с. Джулюница, община Лясковец  

Заповед № 1481 / 12.08.2016 г.