Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец 02.09.2016 Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от четиринадесет дни, считано от 02.09.2016 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, чрез електронна поща на адрес: obsavet@lyaskovets.net.

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец