Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец 25.10.2016 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на официалната интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно изготвения проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Лясковец, на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец