Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г. 14.01.2021 Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г. Уважаеми граждани на община Лясковец, В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на Европейския съюз, стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г. Неговата основна цел е да определи основните приоритети, задачи и посоката за развитие на общината през следващите седем години. Ето защо, Вашето мнение, идеи и оценка за процесите и насоките за развитие на общината са изключително важни и ценни за нас.   Анкетната карта е достъпна на следния интернет адрес: https://forms.gle/AttYXSLU9n39P4dv6   Получените резултати ще бъдат взети предвид и използвани при подготовката на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г. Предварително Ви благодарим за Вашата ангажираност, мнения и изразена позиция!   Защита на личните данни Получената информацията от анкетната карта се обобщава и представя публично под формата на статистика, без връзка с конкретно физическо или юридическо лице. За провеждане на настоящето проучване ние използваме услугата Google forms, предоставяна от страна на Google Inc. Данните събрани от анкетното проучване подлежи на регламентите за защита на данните на Google (Google Inc.). За повече информация относно Политиката за поверителност на Google, моля, посетете: www.google.com/intl/en/policies/privacy/