Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка със стартирането на кампанията по събиране на местните данъци и такси 28.01.2021 Община Лясковец и отдел „Местни приходи“ уведомяват гражданите, че започна събирането на данък „Недвижими имоти“, такса „Битови отпадъци“ и данък „Моторно превозно средство“ за 2021 година. Плащането на дължимата сума в пълен размер с отстъпка 5 процента продължава до 30 април 2021 година. Дава се възможност за плащане на вноски, както следва – плащане на първа вноска до 30 юни 2021 година и плащане на втора вноска – до 30 октомври 2021 година. Плащането може да бъде направено в касите на отдел „Местни проходи“, намиращи се на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост“, №2, ет. 2, както в брой, така и с пост-терминал. Работното време на отдел „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 08:00 до 17:30 часа. Плащането за селата при община Лясковец /Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя/, се осъществява в кметствата на селищата. За удобството на данъкоплатците е предвиден и по-бърз и лесен начин на плащане в касите на Изипей, в касите към пощенските клонове в населените места или по банков път.