Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2021 година 04.02.2021 На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, кани жителите на община Лясковец, юридически лица, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на Публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2021 година, което ще се проведе на 12 февруари, от 17:30 часа в салона на читалище „Напредък-1870“ гр. Лясковец.   Уважаеми Госпожи и Господа, Бюджетът на Община Лясковец е основния финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми в сферите: образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт, териториално и селищно устройство и други. В него са заложени цели за подобряване условията на живот, както в града, така и в петте села. Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта за бюджет за 2021 година. Ще бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи. На 12.02. 2021 г. /петък/ от 17:30 часа в салона на читалище „Напредък-1870“ гр. Лясковец, ще очакваме жителите на община Лясковец за обсъждане на проект на бюджет за 2021 година. Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност за ръководството на Община Лясковец. Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед № 301 от 29.01. 2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на кмета на Община Лясковец. Допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на два етапа, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на община Лясковец. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на Общината за разглеждане от Общински съвет-Лясковец. Материали по проекта на бюджет 2021 са достъпни на сайта на общината. Мнения и предложения могат да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Лясковец, както и по електронен път на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg   д-р Ивелина Гецова Кмет на Община Лясковец

Материали по проекта на бюджет 2021