Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец 16.02.2021 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт, да го публикува на интернет страницата на съответната институция и във връзка с чл. 77 от АПК, с цел информираност на населението и прозрачност в дейността, чрез настоящото обявление, предоставя възможност в 30-дневен срок от датата на обявяване на сайта на Общината, заинтересованите граждани и организации да направят своите предложения и становища в Информационния център на Община Лясковец или на eлектронен адрес obsavet@lyaskovets.bg по приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.► Предложение за приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец в Проекти на нормативни актове