Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лясковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 01.03.2021 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лясковец е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г. В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Лясковец (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Лясковец. Община Лясковец кани всички заинтересовани граждани, представители на институции и партньори за участие в публично обсъждане на ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г., което ще се проведе на 09.03.2021 г. от 17:30 часа в салона на читалище „Напредък- 1870“ - гр. Лясковец.

Проект на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.