Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (ръководител на звено за вътрешен одит) 04.03.2021 Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец - едно работно място.

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (ръководител на звено за вътрешен одит)