Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед №666 / 18.03.2021 г. 18.03.2021 ОТНОСНО: Предприемане на мерки от органите на местната власт, собствениците и/или ползвателите на горски масиви, в периода, в който са налице предпоставки за усложняване на пожарната обстановка, с цел превенция и намаляване риска от пожари в горския фонд на територията на общината през 2021 г.

Заповед №666 / 18.03.2021 г.