Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 23.03.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 11.03.2021 г. Решение № 56/18.02.2021 г. по административно дело № 718/2020 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменена Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Решение № 56 от 18 февруари 2021 г. по административно дело № 718 от 2020 г., по описа на Административен съд - Велико Търново