Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец 24.03.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-2118/16.03.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново е върнато за ново обсъждане Решение № 227 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, с което е приета Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Заповед № ОА04-2118/16.03.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново