Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г. 26.03.2021 Решение №ВТ-07-ЕО / 2021 г. на РИОСВ - В. Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021-2027 г.

Решение №ВТ-07-ЕО / 2021 г. на РИОСВ - В. Търново