Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорване на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 05.04.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба на Фондация „Върховенство на закона“ гр. София срещу чл.5, ал.1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е образувано административно дело № 204/2021 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец