Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело 08.04.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 108/25.03.2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново по Административно дело № 174/2021 г., влязло в законна сила на 05.04.2021 г., с което СПИРА изпълнението на Решение № 233/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, в частта му по т.2, свързана с промените в т.6 от Решение № 172/29.10.2020 г. на същия Общински съвет до разрешаването на спора по законосъобразността на първото то тях със сила на пресъдено нещо. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Искането за спиране на Решение № 233/25.02.2021г. на Общински съвет - Лясковец в останалата му част.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец