Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 14.04.2021 Уведомление за инвестиционно предложение от "СИД" АД, гр. Лясковец за частично изменение на ПУП - план за регулация и план за застрояване за смяна предназначението на ПИ 143.21 и ПИ 143.22 и обединяването им с ПИ 143.68 в един нов имот “За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено-складова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност “Клена“, гр. Лясковец.

Уведомление за инвестиционно предложение