Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проучване мнението на жителите и заинтересованите страни от община Лясковец за разработване на Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г. 17.05.2021 Уважаеми дами и господа, Настоящата анкета има за задача да проучи мнението на жителите и заинтересованите страни от община Лясковец в процеса на разработване на Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г., която ще бъде разработена в рамките на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Възложител е Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), бенефициент по проекта. Фокусът на настоящата стратегия е върху ефективно оползотворяване на най-силните сравнителни предимства и ключови ресурси на община Лясковец. За да попълните анкетата, моля последвайте тази връзка: Попълване на анкетата. Анкетата е активна до 17 юни 2021 г. включително. Предварително благодарим за отделеното време и за Вашето съдействие!

Проучване мнението на жителите и заинтересованите страни от община Лясковец за разработване на Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г.