Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед №1064 / 20.05.2021 г. 20.05.2021 Предприемане на мерки от органите на местната власт, собствениците и/или ползватели на земеделски земи и горски масиви, с цел намаляване на риска от пожари в житните масиви в периода от “Восъчна зрялост” до прибирането на реколтата на територията на община Лясковец.

Заповед №1064 / 20.05.2021 г.