Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорване на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 28.05.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба на Областен управител на област Велико Търново срещу Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № 227/25.02.2021 г. от Общински съвет – Лясковец, приета повторно с Решение № 240/25.03.2021 г. от Общински съвет – Лясковец, е образувано административно дело № 297/2021 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец