Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново 11.06.2021 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 03.02.2021 г. от 15:00 часа.

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново