Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 15.06.2021 Заповед №1212 / 15.06.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот с кадастрален №756, за който е отреден УПИ VI756, в кв. 121 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ от 254 кв.м.

Заповед №1212 / 15.06.2021 г.