Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 14.07.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 02.07.2021 г. Решение № 171/14.06.2021 г. по административно дело № 174/2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменено по жалба на кмета на Община Лясковец Решение № 233 по протокол №29 от заседание, проведено на 25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, с което са променени т.4 и т.6 от Решение № 172/29.10.2020 г. на същия ОбС, изцяло.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Решение № 171 от 14.06.2021 г. по административно дело № 174 от 2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново