Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за провеждане на обществено обсъждане 15.07.2021 На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на Публично обсъждане на Отчет на бюджет 2020 година.   Уважаеми госпожи и господа, На 23 юли 2021 година от 17:30 часа в залата на община Лясковец, ет.1 ще се проведе публично обсъждане, на което ще направим отчет за предоставените публични услуги, реализираните проекти и направените инвестиции. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет, трябва да бъдат с активното участие на цялата общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия.   Георги Петров Председател на Общински съвет - Лясковец

Информация за отчета на бюджета на Община Лясковец за 2020 година