Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 г. 05.08.2021 Заповед № ПО-09-42 / 04.08.2021 г. на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Лясковец за стопанската 2021/2022 г.

Заповед № ПО-09-42/04.08.2021 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново