Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък на допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел "Местни приходи" в общинска администрация на Община Лясковец 25.08.2021 СПИСЪК   на допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец - Милена Светославова Андонова.   19.08.2021 г.   Председател на конкурсната комисия: инж. Росица Господинова – Заместник – кмет на Община Лясковец