Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление до допуснатия кандидат до конкурса за заемане на длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” 30.08.2021 С настоящото на основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) Община Лясковец уведомява Милена Андонова – кандидат в обявения конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец, че е допусната до конкурса за заемане посочената длъжност. Конкурсът ще се проведе на 13.09.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа, в Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1, ет. 1, зала 101, по предварително обявения начин.