Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Партньорска среща по проект „Активизиране на местния потенциал - ГАЛОП“ 01.09.2021 На 09.09.2021 г., 11.00 ч. в Музей на гурбетчийското градинарство (гр. Лясковец ул. „Петър Караминчев“ №18) ще се проведе информационна среща по линия на проект „Активизиране на местния потенциал - ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти, по който Община Лясковец е избрана за пилотна община. Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта. За участие са поканени партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на изведените дейности и проекти.

Партньорска среща по проект „Активизиране на местния потенциал - ГАЛОП“