Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект 23.09.2021 Решение №3353 от 07.09.2021 г. на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11730007 / 30.08.2011 г. с титуляр "Аркус - строй" ЕАД.

Решение №3353 от 07.09.2021 г. на Басейнова дирекция "Дунавски район"