Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 24.09.2021 Уведомление за инвестиционно предложение от "Брот мел" ЕООД за проектиране, изграждане и експлоатация на Плоски складове за смесено ползване - за минерални торове, препарати за растителна защита и съхранение на зърно в ПИ с идентификатор 44793.113.53 по КК и КР на гр. Лясковец.

Уведомление за инвестиционно предложение