Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 06.10.2021 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на плоски складове за смесено ползване - за минерални торове, препарати за растителна защита и съхранение на зърно в ПИ с идентификатор 44793.113.53 по КККР на гр. Лясковец", с възложител "Брот мел" ЕООД.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС