Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. 06.10.2021 Заповед № ПО-09-202/30.09.2021 г., Заповед № ПО-09-203/30.09.2021 г., Заповед № ПО-09- 165/28.09.2021 г., Заповед № ПО-09-169/28.09.2021 г., Заповед № ПО-09-164/28.09.2021 г. и Заповед № ПО-09-166/28.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция "Земделие" - гр. Велико Търново за одобряване на спразуменията по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г. за землища на територията на община Лясковец.

Заповед № ПО-09-202/30.09.2021 г., Заповед № ПО-09-203/30.09.2021 г., Заповед № ПО-09- 165/28.09.2021 г., Заповед № ПО-09-169/28.09.2021 г., Заповед № ПО-09-164/28.09.2021 г. и Заповед № ПО-09-166/28.09.2021 г.