Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Изтичат срокът за подаване на декларации за вида и броя на съдовете за битови отпадъци за 2022 г. и срокът за плащане на втора вноска на местни данъци и такси за 2021 г. 11.10.2021 Отдел „Местни приходи“ при Община Лясковец напомня на юридическите лица - собственици на имоти на територията на община Лясковец, че на 31 октомври 2021 година изтича срокът за подаване на декларациите за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се ползват през 2022 календарна година. 31 октомври 2021 година е и крайният срок за плащане на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 година и втора вноска на данъка върху превозните средства за 2021 година. При наличие на просрочени стари задължения както за имоти така и за превозни средства, погасяването им се извършва по реда на тяхното възникване.