Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 15.10.2021 Допълнение към документацията по приложение №2 за инвестиционно предложение за "Изграждане на плоски складове за смесено ползване - за минерални торове, препарати за растителна защита и съхранение на зърно в ПИ с идентификатор 44793.113.53 по КККР на гр. Лясковец", с възложител "Брот мел" ЕООД.

Допълнение към документацията по приложение №2