Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Апел във връзка с наближаващата Задушница на 06.11.2021 г. 25.10.2021 Уважаеми съграждани, Във връзка с наближаващата Задушница на 06.11.2021 г. (събота) и с цел оползотворяване на благоприятното време Ви приканвам да почистите гробните и междугробните пространства като отпадъците изнасяте на определените за целта места.   Припомням Ви чл. 43 и 44 от Наредбата за траурната дейност, която е в сила от 01.06.1999 г.: Чл. 43. В гробищния парк се забранява: 1) влизането на лица извън регламентираното време; 2) посещението на малолетни лица без пълнолетни придружители; 3) влизането с кучета и други животни; 4) приготвянето на варов или циментов разтвор върху алеите, освен на определеното за тази цел място; 5) хвърлянето на пръст и отпадъци върху чужди гробове; 6) хвърлянето на пръст и отпадъци върху алеите; 7) паленето на огньове; 8) лепенето на некролози, афиши, реклами и съобщения извън определените за целта места; 9) засаждането на дървета и храсти извън зелените площи; 10) монтирането на пейки около гробовете; 11) използването на водата от чешмите за други нужди освен за измиване след погребение и поливане на цветята в гробните места. Чл. 44. Поддържането на гробните места е задължение на гражданите.   Напомням на гражданите, притежаващи удостоверения за платено гробно място с изтекъл срок (отнася се за гробовете, които имат номер), че могат отново да откупят гробното място на починалите техни близки в срок до 30.11.2021 г. Приканвам също и гражданите, които не са откупили гробните места на починалите техни близки, на които има поставен номер, да го сторят в същия срок до 30.11.2021 г. Непочистените и неплатени гробни места ще считам, че остават на разпореждане на общината и ще можем да разполагаме с тях.   Мисля, че паметта на нашите починали близки заслужава гробищният парк да бъде чист и подреден, а това зависи от всички нас. Разчитам на Вашата коректност и отговорност.   Кмет на община Лясковец д-р Ивелина Гецова