Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 26.10.2021 Заповед №2228 / 26.10.2021 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №ОА-01-4976 / 21.10.2021 г. от Петя Стефанова Станчева.

Заповед №2228 / 26.10.2021 г.