Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2022 г. 02.11.2021 Заповед №2251 / 28.10.2021 г. за определяне границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в община Лясковец за 2022 г.

Заповед №2251 / 28.10.2021 г.