Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 08.11.2021 Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 по КК и КР на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител „ТЕМПО“ ЕООД, гр. София.

Уведомление за инвестиционно предложение