Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец 18.11.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-9647/10.11.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново е върнато за ново обсъждане Решение № 335 по Протокол № 41 от 28.10.2021 г. на Общински съвет - Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Заповед № ОА04-9647/10.11.2021 г.