Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2021-2022 г. 23.11.2021 Заповеди №№ 2455, 2452, 2461, 2454, 2453, 2447, 2457 / 23.11.2021 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя.

Заповеди №№ 2455, 2452, 2461, 2454, 2453, 2447, 2457 / 23.11.2021 г.